Palvelut

Päätuotteitamme ovat

 • Ilmastointijärjestelmien puhdistukset
 • Ilmamäärien mittaukset ja säädöt
 • Kanavapinnoitukset
 • Kuitukorjaukset
 • Kanavakuvaukset
 • Vikojen paikantamiset ilmastointijärjestelmistä
 • Lämpökamerakuvaukset
 • Äänitasomittaukset
 • Konsultointi suunnittelussa
 • Suodatinhuollot
 • Huoltosopimukset
 • Ilmastointijärjestelmien otsonointi
 • Ilmastointijärjestelmien desinfioinnit
 • Venttiilit, säleiköt ja puhaltimet (varaosahuolto)
 • Painekokeet koneille ja kanavistoille
 • Opastusta ja neuvontaa
 • Lisäksi voit aina kysyä kasvavasta valikoimastamme
Sisäilmamestarit Luotettava Kumppani